Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjänä toimii Saimaa Padel Club ry. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuran yhteyshenkilöön puheenjohtaja Tero Astikaiseen, saimaapadelclub@gmail.com. Saimaa Padel Club ry:n jäsenrekisterin perusteena on seuran jäsenyys. Jäseneksi ilmoittautuessa jäsenrekisteriin talletetaan henkilön nimi, syntymäaika, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja käytetään seuran laskutettavia tapahtumia varten, yhteisten asioiden tiedottamiseen ja jäsenten välisten keskinäiseen yhteydenpitoon sekä sähköiseen ilmoittautumiseen seuran vakiopelivuoroille. Seuran käytössä olevat sähköiset palvelut, joihin seuran jäsenten ilmoittamia tietoja tallennetaan ovat seuran verkkosivut (yhteydenottolomake), sähköposti sekä WhatsApp. Henkilötietoja käsitellään myös seuran valmennukseen, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin osallistuessa.

Saimaa Padel Club ry luovuttaa seuran jäsenten tietoja (nimi, syntymäaika, sähköposti ja jäsenyystieto) Suomen Padelliiton pelaajarekisteriin, jotta jäsenet voivat hankkia kilpailemiseen oikeuttavan kilpailulisenssin. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen Suomen Padelliitolle, ilmoittamalla siitä seuran yhteyshenkilölle. Saimaa Padel Club ry ei luovuta jäsenten tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Saimaa Padel Club ry säilyttää jäsenten ja asiakkaiden tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva seuran jäsenyys. Saimaa Padel Club ry poistaa kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden seuran jäsenyys on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta. Saimaa Padel Club ry henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, oikeus vaatia häntä koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi sekä oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelyyn ole laillisia perusteita. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Viime mainittua lukuunottamatta pyyntö on kohdistettava seuran yhteyshenkilölle, ja viime mainitun osalta Tietosuojavaltuutetun toimistoon.